నమస్తే! నేను వ్రాసిన ఈ కథ “నల్ల సూరీడు”  జూలై 2019 లో “విశాలాక్షి” మాస పత్రికలో ప్రచురితం అయింది. “మతం కన్నా మానవత్వం మిన్న” అనే…

Read More

నమస్తే! నేను వ్రాసిన ఈ కథ “దత్తత ఫలం”  “ప్రియమైన రచయితల నూరు కథల సంకలనం” లో ప్రచురితం అయింది. మీరందరు చదివి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు…

Read More

నమస్తే! నేను వ్రాసిన ఈ కథ “ఇచుటలోని ఆనందం”  జనవరి 2019 “ఉషోదయ వెలుగు” పత్రికలో ప్రచురితం అయింది. మీరందరు చదివి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు తెలుప…

Read More

నమస్తే! నేను వ్రాసిన ఈ కథ “మీ టూ”  19-12-2018 తేదీన “నవ్య ” వార పత్రికలో ప్రచురితం అయింది. మీరందరు చదివి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు…

Read More

నమస్తే! నేను వ్రాసిన ఈ కథ “హృదయాలయం”  ఫిబ్రవరి 2019 లో “విశాలాక్షి” మాస పత్రికలో ప్రచురితం అయింది. మీరందరు చదివి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు తెలుప…

Read More

నమస్తే! నేను వ్రాసిన ఈ కథ “వ్యాప్తి”  09-06-2019 తేదీన “సాక్షి ఫండే ”లో ప్రచురితం అయింది. మీరందరు చదివి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు తెలుప ప్రార్ధన.…

Read More

నమస్తే! నేను వ్రాసిన ఈ కథ “తప్పటడుగు”  జులై 2019 లో “నెచ్చెలి” వెబ్ మాస పత్రికలో ప్రచురితం అయింది. మీరందరు చదివి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు…

Read More