బొట్టు

ద్వేషంతో చిమ్మే విషపుబొట్లు తప్ప ప్రతి బొట్టు మంచిదేగా. ఈ వారం “సహరి” వారపత్రికలో నా కవిత “బొట్టు”. సహరి సంపాదకులకు ధన్యవాదాలతో

🙏🙏

ఓ నెత్తుటి బొట్టు
కోట్ల కణాలతో యుద్ధం చేసి
గెలిచి నీకు జన్మనిస్తుంది

ఓ వాన నీటి బొట్టు
బీడు పడ్డ రైతన్న కళ్ళల్లో
పన్నీటి జల్లు కురిపిస్తుంది

ఓ తేనేటి బొట్టు
శ్రమజీవి దేహపు
చెమట బొట్లలో కలసి
ఇంధనమై శక్తినిస్తుంది

ఓ కన్నీటి బొట్టు
మనసులో ఉప్పొంగే
వేదనాసాగరానికి
సాంత్వననిస్తుంది

భృకుటిపై సింధూరపు బొట్టు
కుండలిని తాకి
నీలో విజ్జ్ఞతను మేల్కొలుపుతుంది
బొట్టు మంచిదే..

Leave a Comment