నల్ల సూరీడు సమీక్ష – 2

అడగకనే లభించిన వరం. ప్రముఖ కవి, కథకులు, విమర్శకులు, విశ్లేషకులు శ్రీ టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారి సమీక్షతో మళ్ళీ “నల్ల సూరీడు” మీ ముందుకు వెలుగులు చిమ్ముతూ వచ్చాడు. ప్రజాపక్షం పత్రిక సంపాదకులకు, శ్రీ టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో..

Leave a Comment