కృషి తో నాస్తి దుర్భిక్షం

నమస్తే!

నేను వ్రాసిన ఈ కథ “కృషి తో నాస్తి దుర్భిక్షం”  9-12-2018 తేదీన “సాక్షి ఫండే” లో ప్రచురితం అయింది. మీరందరు చదివి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు తెలుప ప్రార్ధన.

—————————————————————————————————————————-

అది ఆరవ తరగతి గది. ఏం అవినాష్ నిన్న నువ్వు స్కూల్ కి ఎందుకు రాలేదు?” అడిగాడు సైన్స్ టీచర్ సుధాకర్ అవినాష్ వంక చూస్తూ, “సార్… మరి మన ఊర్లోకి ‘ఆనంద బాబా’ వచ్చారు. కదా! ఆయన్ని చూడ్డానికి మా గల్లీలో వాళ్లంతా వెళ్తుంటే… మా అమ్మానాన్నా నన్ను కూడా తీసుకెళ్లారు సార్!” అన్నాడు అవినాష్.

“అవునా! అయితే నీకు పనేముంది. ఆ బాబా తో” అడిగాడు సుధాకర్ సార్ “సార్ మరేమో ‘ఆనంద బాబా’ చాలా మహి మలు కలిగినవాడట. ఆయన మంత్రం చదివి తాయత్తు కడితే… ఎంత పెద్ద కష్టమైనా తీరిపోతుం దట. అందుకే నేను కూడా తాయత్తు కట్టించుకోవడా నికి వెళ్లాను” అంటూ తన చేతికున్న తాయత్తు చూపిం చాడు అవినాష్.

“ఏం లాభమటా ఈ తాయత్తుతో?” వెటకా రంగా అడిగాడు సుధాకర్ “మరి ఈ తాయత్తు కట్టుకుంటే పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు, ర్యాంకులు వస్తాయట సార్ ” ఎంతో అమాయకంగా చెప్పాడు అవినాష్, వాళ్లిద్దరి సంభా షణ క్లాస్ లోని మిగతా పిల్లలు వింటు న్నారు. “అరే మనం కూడా ఆ తాయత్తు కట్టించుకుంటే ర్యాంకులు తెచ్చుకో వచ్చు కదా అను కుంటున్నారంతా.

సుధాకర్ పిల్లల మనసులోని ఆలోచనలను ఇట్టే పట్టే శాడు. “అయితే పిల్లలు మీరు కూడా అవినాష్ లాగే తాయత్తు కట్టించు కోవాలనుకుంటు న్నారా?” అన్నాడు. “అవును” సార్! అన్నారు పిల్లలు ముక్తకంఠంతో…
‘అయ్యో కష్టపడి పనిచేసి విజయాన్ని సాధించాలి కానీ ఇలా మాయలు, మంత్రాలు, తాయత్తులను నమ్మి పిల్లలు సోమరిపోతుల్లా కృషిచేయకుండా తయారవుతారని, ఇది వారి భవిష్యత్తు ఎంతో ప్రమా దమని మనసులోనే అనుకున్నాడు సుధాకర్.

అంతే కాకుండా ఆ ‘ఆనంద బాబా’ జనాలకు కష్టాలు తీరుతాయి. అనుకున్నవి జరుగుతాయి తాయత్తులిచ్చి వారి దగ్గర నుంచి పెద్దమొత్తంలో పైసలు గుంజే విధానం అప్పటికే తను విని ఉన్నాడు కనుక ఎలాగైనా పిల్లల మనస్సులోని ఆ ఆలోచనలను మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.. ‘ఆనంద బాబా’ చేసే మోసాలను పిల్లలకు ప్రత్యక్షంగా చూపించాలని కొన్నాడు.

ఆ వెంటనే సుధాకర్ సార్.. స్కూల్ మిగతా టీచర్లతో ఈ విషయం గురించి చర్చించి చివరికి అంతా కలిసి ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పిల్లల దగ్గరికొచ్చి “చూడండి పిల్లలు…! ఇప్పుడు మనమంతా ఆ ఆనంద బాబా దగ్గరకెళాం. మన నాగరాజు సార్ కి అమ్మాయి వేషం వేసి తీసుకెళ్దాం . అక్కడ బాబాను కొన్ని ప్రశ్నలు వేసి మనం పరీక్షిద్దాం. అతను కరెక్ట్ గా సమాధానం చెబితే మీరంతా తాయత్తు కట్టుకోండి. లేదంటే ఆ బాబాకు ఏం తెలియదని, అతను చెప్పే దంతా బూటకమని తేలితే మీరు ఆయన చెప్పేది నమ్మకుండా కష్టపడి చదువుకోవాలి సరైన? అన్నాడు సుధాకర్ సార్. పిల్లలకు ఇందంతా తామాషాగా అనిపించింది. “అలాగే సార్!” అంటూ పిల్లలు గట్టిగా అరిచారు.

సోషల్ టీచర్ నాగరాజు సార్ కి అచ్చం అమ్మాయిలా ఉండేటట్లు చీర కట్టి, విగ్గు పెట్టి అమ్మాయి వేషం వేసి, పొట్టదగ్గర కనిపించకుండా బట్టలు చుట్టి.. కడుపు ఎత్తుగా వచ్చేటట్లు చేశారు. అవినాష్ ని ఇంకా మిగిలిన పిల్లలను తీసుకుని ఆ రోజు స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆనంద బాబా ఉండే చోటుకు వెళ్లారు. పువ్వులతో అలంకరించిన ఆస నంమీద ఆనంద బాబా కూర్చోని ఉన్నాడు.

భక్తులంతా తన్మయత్వంతో అతను చెప్పే మాటలు వింటున్నారు .. కాసేపటి తర్వాత భక్తులు ఒక్కొక్కరిగా వెళ్లి ఆయన కాళ్లకు మొక్కి తమ కష్టాలను చెప్పుకుంటు న్నారు. ఆయన వాళ్లకి విభూతి, తాయత్తులు ఇస్తు న్నాడు. సుధాకర్ సార్ కూడా ఆడవేషంలో ఉన్న నాగ రాజు సారిని తీసుకుని ‘ఆనంద బాబా’ దగ్గరకు వెళ్లాడు. అనుమానం రాకుండా ఆనందబాబా కాళ్లను మొక్కారు అప్పుడు నుధాక సార్ …”బాబా ఈమె నా భార్య కమల .మాకు పెళ్లైన పదేళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు తను గర్భం దాల్చింది బాబా మీ మహిమలతో నా భార్య గర్భంలో ఉండేది ఏ బిడ్డో చెప్పండి అన్నాడు.

ఆనంద బాబా ఆడవేషంలో ఉన్న నాగరాజు సార్ ని చూసి అతని తలమీద చెయ్యి పెట్టి మూసుకుని ఏవో మంత్రాలు ఉచ్చరించారు. తర్వాత కళ్ళు తెరచి నవ్వుతూ నాయనా నీ భార్యకు పండంటి మగబిడ్డ పుడతారు. ఈ తాయత్తు ఆమె చేతికి కట్టు నాయనా!” అన్నాడు అంతే అక్కడ కూర్చున్న పిల్లలు పెద్దపెద్దగా నవ్వాడు.

వెంటనే పిల్లలవైపు తిరిగి …” ఇప్పుడు చూశారు కదా పిల్లలూ..! ఈ బాబాకి ఎంత మహిమ ఉందో మన నాగరాజు సార్ కి మగబిడ్డ పుడతాడట. ఇప్పుడు తెలిసింది కదా ఈ బాబా దగ్గర ఏ మాయలు, మహి మలు లేవని, ఇకనైనా మీరు ఇటువంటి దొంగబాబాల మాయమాటలు నమ్మడం మానేసి కష్టపడి చదువుకో వాలి. ‘కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం’ అన్నారు పెద్దలు. కృషి పట్టుదల ఉంటే సాధించలేనిది అంటూ ఏమీ ఉండదు ఈ లోకంలో. అలా కాకుండా ఇలాంటి మోసగాళ్ల మాటలు నమ్మి మీరు సోమరిపోతులుగా తయారుకా కూడదు. మీ శ్రమనే మీరు నమ్ముకోవాలని మీకు తెలి యజెప్పడానికే నేను ఈ నాటకం ఆడాల్సి వచ్చింది ” అన్నాడు. అర్థమైనట్లుగా పిల్లలు తలలు ఊపారు. ఆ తర్వాత బాబా మోసాలని గ్రహించిన గ్రామస్తులు ఆ బాబాని తరిమి తరిమి కొట్టారు.

Leave a Comment