ఆయుధం

క్రింది కవిత “ఆయుధంమాలిక అంతర్జాల పత్రికలో ప్రచురింపబడింది. చదివి మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయు ప్రార్ధన.

—————————————————————————————————————————

“ఎక్కడమ్మా నీకు రక్ష
ఓ దిశా, నిర్బయా,అభయా, ఆయోషా,ఆసిఫా…
నువ్వేవరైతే ఏమి ఈ భువిలో
అమ్మ గర్భంలో నువ్వు
రూపుదిద్దుకోక ముందే
ఆడపిల్లవని గర్భంలోనే
నిన్ను చిదిమేసే కసాయి
తల్లిదండ్రులున్నారు ఈ లోకంలో
జాగ్రత్త తల్లి జాగ్రత్త…
నువ్వు పుట్టాక ఎదిగీ
ఎదగని నీ చిరుదేహాన్ని
మందంతో కాటేసే కామాంధులు
ఉన్నారు ఈ లోకంలో
జాగ్రత్త తల్లీ జాగ్రత్త…
కులాంధత్వం,మతమౌఢ్యం,
కక్షలు, కార్పణ్యాలు,
అన్నీంటీకీ ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి నీ దేహాన్నే
వేదిక చేసుకునే మానవ
మృగాలున్నాయి ఈ లోకంలో
జాగ్రత్త తల్లీ జాగ్రత్త…
అమ్మ ఒడిలో,చదువుల బడిలో, ఆఖరికి
దేవుడి గుడిలో కూడా
నీకు లేదమ్మా రక్ష….
దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ
కావించాల్సిన దేవుని ముందే
నీపై జరిగే మృగ దాడులకు
చలించని ఆ దేవుడు
రాతిబొమ్మే అని తేలిపోయాక
ఇంకెక్కడ తల్లీ నీకు రక్షణ…
ఇకపై తల్లి పేగునించీ నీ

బొడ్డు తాడుకు చేరాల్సింది
ఆహారం కాదు, అంతకంటే
ముందే చేరాలి నీలో
ఆత్మవిశ్వాసం, అన్యాయాన్ని
ఎదుర్కునే శౌర్యం…
ఆదినుండి పోరాటమే
కావాలి నీ ఆయుధం.”

Leave a Comment